Aktuality‎ > ‎

Dopis - vypracování studie proveditelnosti

přidáno: 9. 6. 2011 23:50, autor: Občanské sdružení Osada Lahovská
Majitelům pozemků v severní části osady byly rozeslány informace o přípravě studie, která by měla ověřit možnost získání územního rozhodnutí na vybudování splaškové kanalizace a komunikací. V návaznosti pak prověřit další potřebné podmínky pro získání územního rozhodnutí na občanskou výstavbu - ať už formou přestavby stávajícího objektu na pozemku nebo objekt nový.
Vzhledem k tomu, že právě probíhají změny v územním plánu, které v konečném důsledku mohou možnost rozvoje daného území odsunout na dalších několik let (navrhovaná změna stávajícího kódu území určeného k bydlení na územní rezervu nebo podmínění vybudování mimoúrovňového přejezdu železniční trati), je vydání územního rozhodnutí k stávajícímu platnému ÚP možností, jak se těmto negativním dopadům pokusit vyhnout.

Pokud tedy máte zájem podpořme společně toto úsilí, v přiložených dokumentech - dopis, zadání pro studii proveditelnosti a vítězná nabídka - najdete potřebné detaily.

Souběžně s tím se samozřejmě budeme dále snažit, aby se navrhované změny v konečné verzi nového územního plánu vůbec neobjevily.
Ċ
Občanské sdružení Osada Lahovská,
10. 6. 2011 0:03
Ċ
Občanské sdružení Osada Lahovská,
10. 6. 2011 0:03
Ċ
Občanské sdružení Osada Lahovská,
10. 6. 2011 0:03
Comments