Aktuality‎ > ‎

Informace o stavu a budoucnosti ulice Na Hvězdárně

přidáno: 26. 1. 2011 5:32, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 20. 2. 2011 23:54 ]

V úterý 25. ledna 2011 proběhla z iniciativy pana starosty Melichara na ÚMČ v Chuchli schůzka, na které zástupci úřadu, obyvatel osady Lahovská a stavebních firem hledali řešení neutěšeného stavu ulice Na Hvězdárně. Ze schůzky vyplynuly následující poznatky.

Současné znečištění v horní části způsobila firma najatá společností FINEP, která odváží zeminu (cca 16 tis. m3). Současný vlastník pozemků, firma VILY CHUCHLE a.s., kterou zastupuje developerská společnost REFLECTA Development, s tím nemá nic společného. Podle ujištění pana Vavřiny z firmy FINEP skončí odvod do 31. ledna a potom část cesty, kterou využívaly k odvozu, upraví tak, aby se po ní dalo chodit čistou nohou a jezdit bez zašpinění a poškození osobního vozidla. V případě, že by úprava nevydržela do okamžiku, než se zahájí dostavba komunikace, zůstane odpovědností FINEPu, aby cestu udržovali.

Znečištění ve spodní části je způsobeno nedostatečným zhutněním a nepevným povrchem, což je důsledek nedokončené stavební činnosti firmy KSF, která buduje komunikaci Na Hvězdárně pro společnost ISTAR a městského investora. Na tento stav byli upozorněni a v úterý vzniklé výmoly zarovnali tak, aby se tam dalo projíždět. Zároveň navrhnou panu starostovi způsob, jak bude řešena stezka pro pěší. Cílem je, aby pěší mohli nezablácenou nohou procházet mimo komunikaci.

Po 31. lednu se sejde komise složená ze zástupců ÚMČ (a snad i obyvatel osady), která obě výše navržená řešení posoudí, zda byla splněna v plném rozsahu a opačném případě bude vyžadovat nápravu.

Termíny další výstavby a s tím související provoz nákladních vozidel jsou zatím neurčité. Společnost REFLECTA požaduje po KSF odvoz zeminy ze stavby komunikace, která je stále na jejich pozemcích, a to do konce února 2011. Samotný projekt Vily Chuchle zahájí REFLECTA až po získání stavebních povolení. Očekává se, že by na komunikace mohlo být stavební povolení v dubnu 2011, na samotné rodinné domy v létě 2011. Výstavba začne odshora, tedy od osady Lahovská.

Ačkoliv se očekává, že během výstavby se bude odvážet zemina v přibližně stejném rozsahu, jak se odváželo během ledna, REFLECTA informovala, že:

  • odvoz bude probíhat postupně a bude časově rozložen do několika fází. Nejprve se zlikviduje zbylá stará hromada (původem z výstavby FINEPu) v horní části pozemku (jejíž část nyní FINEP odváží). Zahájení by mělo být v létě, tedy snad za suššího počasí. Další větší odvoz se dá očekávat až REFLECTA zahájí výstavbu první etapy (těsně nad novou zástavbou FINEPU), kde bude muset dojít k modelaci svahu u komunikace, který má nyní značné převýšení,
  • REFLECTA očekává, že v té době již bude zahájena výstavba ulice Na Hvězdárně,

  • bude vybudována vnitrostaveništní komunikace, která odvede těžkou stavební dopravu mimo ulici Na Hvězdárně a bude se na ní napojovat těsně pod osadou. Bohužel zatím se zdá, že tato doprava bude i nadále osadou projíždět,

  • před vjezdem ze stavby na veřejnou budou mycí plochy,

  • před zahájením výstavby domů by měly již být dokončeny místní komunikace tak, aby nemusela stavební doprava jezdit po bahně.

Pokračování výstavby ulice Na Hvězdárně společností ISTAR bude pokračovat nejdříve až potom, co Praha schválí svůj rozpočet, což by mělo být nejpozději v březnu 2011. Lze tedy očekávat zahájení někdy v létě 2011.

Ċ
Jiri Barcal,
20. 2. 2011 23:54
Comments