Aktuality‎ > ‎

Informace o výstavbě Vily Chuchle

přidáno: 17. 7. 2011 0:13, autor: Jiri Barcal

Ve středu 13. července na společné schůzi obyvatel Chuchle informovali zástupci společnosti Vily Chuchle o chystané výstavbě vilové čtvrti v okolí ulice Na Hvězdárně. V tomto článku najdete nejdůležitějších informace z této schůze.

Jsou vydána stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí a rodinných domů pro 1. a 4. etapu, tak jak si je Vily Chuchle v projektu definovali. Aktuálně bude zahájena výstavba 4. etapy, což představuje přibližně čtvrtinu území, které nachází nejblíže osady Lahovská. Nejdříve, od srpna tohoto roku, bude probíhat odvoz zeminy těžkými nákladními vozy, které budou projíždět skrz část osady Lahovská, po ulici Na Hvězdárně. Aby se však minimalizoval negativní vliv na obyvatele osady, bude odvoz probíhat pouze ve všechní dny od 8 do 18h. Zároveň budou před zahájením odvozu instalovány stabilní značky a dvě zdrcadla, která zvýší bezpečnost na území celé osady Lahovská. Při vjezdu od Chuchle a od Radotína budou instalovány značky omezující maximální rychlost na 30km/h a zakazující vjezd nákladních vozů. Vyjímky bude udělovat úřad MČ Velká Chuchle. Dopravní značení v části ulice Na Hvězdárně, která bude používána stavební dopravou, zůstane. Tzn., že zde bude stále zákaz vjezdu s vyjímkou stavebništní dopravy a vyjímek udělených úřadem.

Kolaudace přibližně 1/2 domů ze 4. etapy by měla být do konce 2012, zbytek podle odhadu do 1/2 roku 2013. Zahájení dalších etap je neznámé, záleží na zájmu potenciálních zákazníků.

Znečištění komunikací používaných veřejností by měla zabránit panelová vyklepávací cesta, která bude na pozemku Vily Chuchle a před vjezdem na komunikace budou mycí vany na oplach nečistot.

Před zahájením samotné výstavby, by měly být dokončeny zpevněné komunikace. Jejich absence při výstavbě Finepu byla hlavní příčinou znečišťování ulic.

Témata dokončení samotné ulice Na Hvězdárně, která je nyní v úseku cca 300m v provizorním stavu, se diskuse dotkla pouze okrajově. Stavba této ulice je v režii magistrátu hl. m. Prahy. Podle neoficiálních informací by měla být dokončena do dubna/května 2012. Lze tedy předpokládat, že bude stavba probíhat v ne příliš vhodném období jara, kdy je podloží rozmáčené. V průběhu výstavby bude provedeno přeložení kabelu, který je uložen v této komunikaci. Přeložení je vynuceno technickými podmínkami. Tento kabel je mj. využit k napájení osady Lahovská a je možné, že bude v průběhu překladu docházet ke krátkodobým výpadkům elektřiny. Naštěstí je přívod elektřiny zálohován z Radotína.

Celkový dojem z prezentace zástupců firmy Vily Chuchle a Reflekta Development byl vcelku pozitivní. Odpovědi byly maximálně konkrétní a otevřené. Veřejnost bude mít k dispozici telefonní číslo na zástupce stavby, na kterém bude k dispozici osoba schopná řešit rozpory mezi skutečností a závazky, které Vily Chuchle slíbily občanům a úřadu MČ.

Comments