Aktuality‎ > ‎

Naděje na výstavbu rodinných domků v osadě

přidáno: 7. 11. 2010 13:09, autor: Jiri Barcal

V průběhu léta se sdružení snažilo na několika frontách ptát a vyznat se v situaci týkající se výstavby na území osady. Asi nejpřínosnější byla setkání s panem Havrdou, který se dlouhodobě věnuje územnímu plánování a byl ochoten se s námi o své zkušenosti podělit.

Poslední schůzka se s ním uskutečnila 19. října 2010, jejíž podrobný zápis naleznete zde.

Kromě jiného jsme došli k závěru, že:

 1. na území osady neexistují žádná jiná omezení výstavby než platný územní plán z roku 2000 a vyhláška 26/1999 sb. hl.m.Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v Praze,
 2. z výše uvedeného platí, že v části území, které je v původním územním plánu označeno jako OB-A lze v určitou šancí na úspěch požádat o vydání územního rozhodnutí na stavbu rodinného domu,
 3. nově připravovaný územní plán stanovuje tvrdší podmínky než stávající (mj. zmenšuje oblast označenou jako OB, stanovuje podmínku vybudování mimoúrovňového přejezdu přes železniční trať aj.). Tento však není závazný a nemůže být do jeho schválení brán stavebním úřadem v úvahu. Pokud by tedy na základě stávajícího územního plánu bylo vydáno územní rozhodnutí, nelze jej po schválení nového územního plánu vzít zpět,
 4. pan Havrda je toho názoru, že hlavní překážkou výstavby rodinných domků je absence splaškové kanalizace a příjezdové komunikace odpovídající parametrům výše zmíněné vyhlášky. Vzhledem k tomu, že se aktuálně buduje přípojka kanalizace až na hranici osady, stává se reálnějším zažádat o vydání územního rozhodnutí na kanalizaci pro pozemky, které jsou v blízkosti budované kanalizace,
 5. při žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu rodinného domu není potřeba dodávat přesné plány domu, není ani nutné, aby byla kanalizace a komunikace vybudovány. To je nutné až v okamžiku kolaudace objektu. To tedy nebrání legálnímu zahájení stavby a např. čerpání hypotéky.

Nabízí se tedy další kroky:

 1. shromáždit zájemce o výstavbu rodinného domu v uvedené části osady,
 2. co nejdříve (cca do měsíce) požádat o změnu index zastavěnosti z OB-A na OB-B (tento index určuje poměr velikosti objektu k velikosti pozemku. Změna na index OB-B - tj. vyšší hustuta osídlení území - je nutností pro majitele pozemků o velikosti kolem 400m2, protože jinak by tam nebylo možné postavit smysluplný objekt),
 3. zajistit zpracování projektu napojení pozemků, na nich by měl být stavěn rodinný dům, na kanalizaci a získat na tento projekt územní rozhodnutí,
 4. zajistit zpracování projektu úpravy komunikací v osadě k výše uvedeným pozemkům tak, aby komunikace odpovídaly výše uvedené vyhlášce.

Po splnění těchto kroků má smysl pro jednotlivé pozemky žádat o vydání územního rozhodnutí. Již z popisu předchozích čtyř bodů je však zřejmé, že nebude snadné zajistit územní rozhodnutí pro kanalizaci a komunikace. Navíc je velmi malá šance, že by byly tyto projekty financovány z prostředků magistrátu. Další omezující podmínkou je to, že veškerá naznačená aktivita má smysl pouze v případě, kdy by byla šance zístat územní rozhodnutí na stavbu domu ještě předtím, než začne platit nový územní plán. Kdy to bude se neví, očekává se, že je to otázka cca 2-3 let.

Berte toto jako naději pro ty majitele pozemků, kteřé jsou v blízkosti ulice Na Hvězdárně, Polní (až po vysoké napětí) a Lahovská (až o vysoké napětí). Patříte-li mezi ně a máte-li zájem pokusit se žádat o územní rozhodnutí, kontaktujte Jiřího Barcala.

Projevíte-li zájem se tohoto záměru účastnit, vezměte prosím na vědomí, že:

 • pokud se neseženou veřejné prostředky na projekty kanalizace a komunikací, budou se na ně muset složit všichni zájemci,
 • dokud se nevybuduje kanalizace a komunikace, nelze provést kolaudaci objektů. Vybudování těchto inženýrských sítí bude pravděpodobně mimo finanční možnosti jednotlivých majitelů. Na peníze od města se však může čekat velmi dlouho (i vzhledem k současným úsporám),
 • všechny záměry může negativně ovlivnit urychlené schválení nového územního plánu, což je především otázka politiky na magistrátu.

Na druhou stranu se domníváme, že je toto v nejbližších letech jediná šance, jak na části území osady legálně začít budovat rodinný dům.

ą
UP.png
(183k)
Jiri Barcal,
7. 11. 2010 14:04
Comments