Aktuality‎ > ‎

Opravy komunikací s osadě

přidáno: 13. 5. 2011 6:55, autor: Jiri Barcal

V návaznosti na setkání s panem starostou a panem Kozickým se podařilo od úřadu v Chuchli získat materiál na opravu komunikací v osadě Lahovská. Množství vystačilo pouze na opravu krajnic ulic Polní a Lahovská tak, aby se zmenšilo riziko odlamování okrajů asfaltu a celkové postupné ničení komunikace. Materiál, konkrétně rozdrcený asfalt, jsme nahrubo z prostředků sdružení Osada Lahovská nechali rozvézt a nahrubo upravit. Cílem je vyspravit propadlé okraje tak, aby přechod z asfaltu do krajnice byl pozvolný.

Pokud máte pozemek přilehlý k ulici Lahovská nebo Polní, mohla se před vaším pozemkem vyskytnou lépe či hůře upravená hromada štěrku. Chtěl bych Vás touto formou požádat, abyste si ji hráběmi a lopatou upravili a zahladili. Pokud bude chybět materiál, nějaký ještě zbyl na křižovatce ulic Polní a Lahovská a na parkovišti před osadou od Velké Chuchle. Časem se navozený štěrk vlivem letního slunce a projíždějících vozidel zhutní a stane se pevný.

Podaří-li se v budoucnosti získat další materiál, pokusíme se opravit výmoly v ulici Polní. Bohužel rozpočet úřadu nám nedává víc prostoru, aby se stav komunikací v osadě tento rok řešil radikálněji. Mějte proto prosím pochopení. Je snadné si představit, že nám úřad poskytne deseti a statisíce na opravy všech komunikací, bohužel realita letošního rozpočtu je trochu jiná. I přesto se úřad aktivně snaží nám pomáhat – v minulých týdnech se začalo řešit nové dopravní značení pro osadu, úřad schválil návrhy na pojmenování ulic, které nyní budou předloženy magistrátu, a mnoho dalšího.

Comments