Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na schůzi sdružení 23.4.2010

přidáno: 6. 4. 2010 14:04, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 6. 4. 2010 14:07 ]

Vážení sousedé,

dovolujeme si Vás oslovit a informovat Vás o nově založeném občanského sdružení „Osada Lahovská“. Jeho cílem má být především najít společnou řeč a převažující názory, které by toto společně společně prosazovalo. V první řadě to znamená sdružit lidi, kteří se chtějí za tyto názory aktivně angažovat a koordinovat jejich úsilí a prostředky.

Po zralém uvážení jsme usoudili, že než sedět se založenýma rukama a pasivně čekat na změnu, je založení sdružení jediná šance, jak zlepšit podmínky pro rekreaci a bydlení v naší lokalitě. Aby však sdružení dosáhlo splnění cílů, potřebuje i Vaší spolupráci. Nabízíme Vám proto možnost stát se jeho členem.

Zásadní odpovědností člena našeho občanského sdružení by měl být aktivní zájem o dění v našem okolí a ve sdružení. Každý člen může v rámci svých možností a schopností přispět (osobně/finančně/znalostmi) při prosazování společných cílů, mít možnost vyjadřovat se k návrhům a respektovat rozhodnutí většiny. Směřování činnosti sdružení bude vymezeno hlasováním.

Pro nejbližší období si přípravný výbor vytyčil tyto konkrétní úkoly:

1. zjištění podmínek pro možnost budoucí výstavby v osadě. V případě, že tyto podmínky nebudou realizovatelné/akceptovatelné, mohou být v další fázi upravovány, ovlivňovány, oponovány apod.:
  • chceme se podílet na dokončení Zastavovacích podmínek
  • sledovat situaci kolem nového územního plánu
  • být v aktivním spojení s úřadem MČ Praha - Velká Chuchle
2. oficiálně pojmenovat ulice a tím zlepšit dostupnost objektů pro poštu, sanitku, hasiče, návštěvy apod.:
  • zpracovat ucelený plán, ve kterém dostanou lidé možnost přijít s vlastními návrhy na pojmenování ulic, a předat jej následně na magistrát hl. m. Prahy
  • požádat o zřízení orientačních čísel

3. ve spolupráci s úřadem MČ Praha - Velká Chuchle organizovat pravidelné (jarní a podzimní) úklidy, zamezit vzniku černých skládek a nadále tak udržovat pořádek.

Pokud Vás myšlenka sdružení oslovila, přijměte prosím pozvání na první schůzi valné hromady, která se koná v pátek 23. dubna 2010 od 18:30 hod v klubovně fotbalového klubu Čechoslovan ve Velké Chuchli. Situační plánek s vyznačením příjezdu a parkování je přiložen k tomuto dopisu.

Z organizačních důvodů bychom uvítali potvrzení vaší účasti na této schůzi elektronicky na e mail: sdruzeni@lahovska.info nebo textovou zprávou na mobilní telefon: 737 200 490, případně poštou na adresu: Občanské sdružení Osada Lahovská, Velká Chuchle 176E, Praha 5, 15900.

Děkujeme

Za přípravný výbor:

Jiří Barcal, Alen Petrásek, Iva Rylichová, Karel Staněk, Patrik Steciv

Ċ
Jiri Barcal,
6. 4. 2010 14:06
Ċ
Jiri Barcal,
6. 4. 2010 14:10
Comments