Aktuality‎ > ‎

Přidělování čísel orientačních

přidáno: 5. 6. 2012 12:53, autor: Jiri Barcal   [ aktualizováno 5. 6. 2012 12:54 ]

Na základě schválení oficiálních názvů ulic v osadě Lahovská přidělí pracovníci magistrátu vybraným budovám čísla orientační. Tato čísla slouží ke snadné orientaci, protože jejich přidělení se řídí jednoduchými pravidly: čísluje se směrem po proudu Vltavy nebo od Vltavy, na levé straně ulice lichá a na pravé sudá. Tato čísla jsou vyvedena bíle na modré tabulce.

Číslo orientační a popisné
Čísla orientační budou přiřazena v první fázi pouze tam, kde o to majitelé budov požádají. Má to smysl v případech, kdy bude toto číslo použito např. na oficiálních dokumentech (občanský průkaz, trvalé bydliště), má na ně doručovat pošta zásilky nebo v jiných odůvodněných případech (pro případ přivolání taxislužby atd.). Ačkoliv je přiřazení čísel zdarma, je majitel budovy následně povinen na vlastní náklady číslo nechat vyrobit a umístit na plot nebo budovu. Smaltovaná tabulka o rozměrech 25x20cm vyjde zpravidla na 400 Kč.

V ulicích, ve kterých jsou již dnes čísla orientační přiřazena (např. ulice Na Lahovské-dříve Lahovská, Nad Chuchlí-dříve Polní), zůstanou původní čísla zachována.

Pro neočíslované pozemky samozřejmě zůstává možnost dodatečné žádosti o přidělení čísla orientačního, u dříve přidělených čísel budou vynechány mezery tak, aby byla zachována jejich chronologická řada.

Máte-li o přidělení čísel orientačních zájem, do 30. června 2012 kontaktujte telefonem nebo e-mailem Jiřího Barcala (jiri.barcal@lahovska.info nebo 737200490). Do e-mailu uveďte katastrální číslo vašeho pozemku, případně jinak specifikujte jeho umístění. Kontaktujte mě také v případě, kdy máte číslo orientační přiděleno z minulosti. V souvislosti se změnou názvu ulic se musí do centrální evidence zadat vaše adresa, což urychlí její oficiální použití, například, pokud si budete žádat o občanský průkaz, pas apod.

Comments