Aktuality‎ > ‎

Projekt budování komunikací a sítí v části osady

přidáno: 13. 1. 2015 13:32, autor: Jiří Barcal

V těchto dnech majitelé pozemků nacházející se v severní části osady (část od vedení vysokého napětí směrem k Chuchli) obdržely dopisy od společnosti iStar s informací o projektu budování komunikací, kanalizace a plynovodu. Tento projekt, který má oficiální název "TV Velká Chuchle, etapa 0013" se připravuje delší dobu a my jsme o něm byli informování, nicméně na žádost společnosti iStar jsme vás o něm zatím neinformovali, což tímto chceme napravit.

Projekt začal z iniciativy magistrátu vznikat v roce 2011 v podobě tzv. Vyhledávací studie. Ta nově zpracovávala část území, která podle stále platného územního plánu (platí od roku 2000) zpracovala území označené kódem "OC" (čistě obytné). Kdo se o situaci zajímá určitě ví, že toto označení v územním plánu nestačilo na to, aby jim stavební úřad schválil výstavbu domu nebo významnou přestavbu stávající chaty. Překážkou byly nedostatečné komunikace a absence kanalizace. Ve studii byly navrženy komunikace v šíři 9,5m pro hlavní (Na Lahovské, Na Hvězdárně a Nad Chuchlí) a 6,5m pro většinu ostatních. Toto řešení předpokládalo minimální zábory sousedních pozemků. Projektanti projekt připravili, i když neodpovídal přesně normám platným pro Prahu. Doufali, že se jim podaří navržené řešení obhájit před orgány státní správy a získají výjimku. Bohužel se to nezdařilo.

Vyhledávací studie byla projednána ve výborech ve Velké Chuchli a vzata na vědomí zastupitelstvem. Avšak po jednání s Policií ČR a odborem dopravy na úřadu Prahy 16 v Radotíně musela být studie přepracována a původní 6,5m široké komunikace musely být upraveny na 8m. Jen za těchto podmínek projektanti obdrželi příslib, že dostanou kladné vyjádření pro projektu k územnímu rozhodnutí. Upravený projekt s širšími komunikace vám zpřístupňujeme na tomto odkazu https://drive.google.com/folderview?id=0B6b_hr2hIHaZejJrNzJWQ3FYeFE&usp=sharing

Dalším krokem, který bude předcházet případné realizaci, je získání souhlasu majitelů pozemků se samotnou stavbou (která bude realizována na sousedních pozemcích) a zároveň s trvalým záborem části vlastních pozemků ve prospěch nového uličního prostoru. Jinými slovy, žádá se o souhlas s převodem pozemku na magistrát hlavního města Prahy. Podmínky, za kterých by k převodu došlo, zatím nejsou známy.

Jsme se společností iStar a projektanty v kontaktu a snažíme se od nich získat odpovědi mj. na tyto otázky:

  • podle jakého vzorce se bude počítat finanční náhrada za převedený pozemek
  • kdo bude investovat přesun kiosku pro elektřinu a vodoměrné šachty, pokud by jejich stávající umístění bylo v konfliktu s realizovaným projektem
  • kdo vybuduje nové oplocení, bránu, případně zda nová brána bude mít stejnou nebo vyšší kvalitu než stávající (např. bude-li zachováno automatické otvírání, pokud jej mám instalované na současné bráně)
I přes naléhání se nám zatím nepodařilo zajistit uspokojivé odpovědi. Jakmile se dovíme více, budeme vás dále informovat.
Comments