Aktuality‎ > ‎

Rekonstrukce ul. Na Hvězdárně začíná

přidáno: 20. 8. 2012 8:29, autor: Jiri Barcal

Od úterý 21.8.2012 do 15.12.2012 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Na Hvězdárně v části mezi starou zástavbou Velké Chuchle a osadou Lahovskou. Komunikace bude uzavřena pro veškerý automobilový provoz, průchod pro pěší bude zachován po celou dobu výstavby.

V době uzavírky bude stavební firma KSF s.r.o. (budovala předchozí část ulice Na Hvězdárně) dokončovat komunikaci a inženýrské sítě až na hranici osady Lahovská. Před osadou bude vybudována smyčka pro otáčení městského autobusu (přibližně v úrovni výjezdu ze stavby Vily Chuchle). 

V pondělí 20.8.2012 došlo za účasti zástupců zhotovitele, městské části a sdružení Osada Lahovská k předání staveniště. Za zhotovitele slíbili (p. Hrdlička - iStar, p. Kuchař - stavbyvedoucí za firmu KSF) následující:

  • po dobu budování bude zajištěn průchod pro pěší po zpevněném (panelovém nebo betonovém) chodníku
  • staveništní doprava, která bude projíždět osadou (pokračováním ulice Na Hvězdárně směrem na Lochkov), bude dodržovat maximální povolenou rychlost. Komunikace bude pravidelně uklízena a udržována minimálně v takovém stavu, v jakém jej udržovala firma Vily Chuchle. Jsou k tomu zavázáni smlouvou o pronájmu s firmou Vily Chuchle, která má komunikaci pronajatou od města
  • stavební činnosti budou probíhat od pondělí do soboty, těžká staveništní doprava bude jezdit pouze ve všední dny od 6 do 18h

Zjistíte-li jakékoliv porušení těchto závazků ze strany zhotovitele, kontaktujte následující osoby:

Ing. Petr Kuchař, tel.: 777 703 278 - stavbyvedoucí za realizační firmu KSF s.r.o.

Petr Matějka, tel.: 606 071 005 - vedoucí projektu za generálního dodavatele, firmu iStar

Ing. Petr Schůrek, tel.: 257 940 325 - stavební odbor úřadu MČ Velká Chuchle

Podle našich informací je úplné uzavření komunikace "daní" za zahájení prací v tomto roce. Ještě před několika týdny to vypadalo, že magistrát, který celou stavbu platí, pro letošní rok peníze nevyčlení. Pak by hrozilo, že po zdemolované vozovce budeme do osady jezdit ještě dlouho a městského autobusu se nedočkáme. Nyní je jasné, že komunikace bude dokončena letos, případně na začátku příštího roku. Jak bude město flexibilní a zřídí autobus až k osadě, je zatím neznámé, i když nyní reálnější. 

Nově budovaná komunikace bude mít podobné parametry, jako již dříve dokončená vozovka. Chodník bude těsně sousedit s vozovkou, mezi chodníkem a podpěrnými gabionovými zdmi bude pás zeleně.

Další informace naleznete v oficiálním článku na internetových stránkách úřadu.

Comments