Aktuality‎ > ‎

Shrnutí aktivit v květnu a červnu 2010

přidáno: 23. 6. 2010 13:07, autor: Jiri Barcal

Události v těchto měsících lze shrnout do těchto bodů:

  • postupně se přihlásilo 54 členů a na těchto internetových stránkách je umístěn jejich seznam
  • pravidelně jednou za 14 dní se schází tým 7 lidí, kteří se angažují především v projektu budoucí výstavby
  • v tomto týmu hledáme cesty, kam směřovat aktivity sdružení. Na jedné straně nám není zřejmé, proč je v návrhu budoucího územního plánu rozděleno území osady na 3 kategorie a hlavně nevíme, co více než to, že jsme podali proti tomu námitku. Rádi bychom se kontaktovali s lidmi, kteří územní plán tvoří a rozdělení území osady navrhli. Shodli jsme se také, že je nutné, aby v budoucnu vznikla studie zastavovacích podmínek a ta byla přijata jak majiteli pozemků tak úřadem. Tato studie totiž jako jediná může popsat vztahy na celém území osady a koncepčně navrhout řešení dopravy, kanalizace aj. Naše dosavadní aktivity lze shrnout, že si rekapitulujeme současnou situaci a snažíme se o ní získat maximum informací
  • ve spolupráci s úřadem v Chuchli byl instalován jeden odpadkový koš na psí exkrementy na křižovatce ulic Polní a Lahovská a bylo dohodnuto umístění druhého. Ten bude pracovní četou úřadu umístěn na křížení panelové cesty a ulice Sadová
Comments